VADER
Arras vom Haus
Valkenplatz
Gadax
v.d. Voorste Heide
KNVP .cert UV IPO 3
Condorv.,t Land v.Dommel
en Aa
KNPV cert. met lof
VH 3 - UV
Osca v.d. Herdgang
HD tc
HD tc
Sorra v. zunderland
HD +/-
Verwin v. Blitsaerd
UV - VH 3 -HD tc
Carmen v. Tiekerhook
KNVP cent. met lof
IPO 3 - UV
Mink vom Haus Wittfeld
SCH H. 3 - FH
VADER
Arras vom Haus
Valkenplatz
Gadax
v.d. Voorste Heide
KNVP .cert UV IPO 3
Condorv.,t Land v.Dommel
en Aa
KNPV cert. met lof
VH 3 - UV
Osca v.d. Herdgang
HD tc
HD tc
Sorra v. zunderland
HD +/-
Verwin v. Blitsaerd
UV - VH 3 -HD tc
Carmen v. Tiekerhook
KNVP cent. met lof
IPO 3 - UV
Mink vom Haus Wittfeld
SCH H. 3 - FH
VADER
Arras vom Haus
Valkenplatz
Gadax
v.d. Voorste Heide
KNVP .cert UV IPO 3
Condorv.,t Land v.Dommel
en Aa
KNPV cert. met lof
VH 3 - UV
Osca v.d. Herdgang
HD tc
HD tc
Sorra v. zunderland
HD +/-
Verwin v. Blitsaerd
UV - VH 3 -HD tc
Carmen v. Tiekerhook
KNVP cent. met lof
IPO 3 - UV
Mink vom Haus Wittfeld
SCH H. 3 - FH
VADER
Arras vom Haus
Valkenplatz
Gadax
v.d. Voorste Heide
KNVP .cert UV IPO 3
Condorv.,t Land v.Dommel
en Aa
KNPV cert. met lof
VH 3 - UV
Osca v.d. Herdgang
HD tc
HD tc
Sorra v. zunderland
HD +/-
Verwin v. Blitsaerd
UV - VH 3 -HD tc
Carmen v. Tiekerhook
KNVP cent. met lof
IPO 3 - UV
Mink vom Haus Wittfeld
SCH H. 3 - FH
MOEDER
Iko von der Lindenhalle
SCH. H 3 FH
Ira vom Jagermeister

SCH H. 3
MOEDER
Iko von der Lindenhalle
SCH. H 3 FH
Ira vom Jagermeister

SCH H. 3
MOEDER
Iko von der Lindenhalle
SCH. H 3 FH
Ira vom Jagermeister

SCH H. 3
MOEDER
Iko von der Lindenhalle
SCH. H 3 FH
Ira vom Jagermeister

SCH H. 3
Buka von Haus Larwin
IPO 3
Quello vom Haus Larwin
IPO 3
HD tc
Gideon v. Haus Larwin
IPO 3 - SCH h. 3 - UV
Wolke vom Emsbogen
IMP (Dtsl)
Bo de Bojean VH 1 keurklasse 2A
N.H.S.B. nummer 2238586
geboren 27 januari 1999