nakomelingen van Bo deBojean
Arco v. Kethel en Spaland
en
DAX
Axel-Kane v.h. Pasantehuis
geboren 04-08-2002
reu
2005 pre wedstrijd
1e plaats
Hart van Brabant Trofee
A
B
C
totaal
92
85
90
275
eigenaar Martijn Smits
Bruno v.h. Pasantehuis
geboren 17-08-2003
reu
eigenaar Hans Steenbekkers
VH1
VH2
VH3
Keurklasse 2A
HD A
90
94
95
88
86
85
96
90
92
274 - ZG
270 - ZG
272 - ZG
A
B
C
totaal
VH1
VH2
VH3
Keurklasse 2A
HD A
94
97

86
93

97
96
277 - ZG
286 - U

A
B
C
totaal
Bo de Bojean
Fado de Luter
96
91
95
282 - ZG
Chip-Zoey v h Pasantehuis
teef geboren 10 sept. 2006
keurklas 2A uitgesproken
VH1
dochter van Dax
Cody von Haus Fien Conti geboren 5-jan. 2005
A: normaal keurklasse 1A
VH3
1e plaats provinciaalafrichtings
kampioenschap brabant 2007
VH1 honden 98-92-90 totaal 280 punten
2004
beste B koppelwedstrijd kringgroep Ettenleur
2005
1e plaats VH II Provinciaal kampioenschap afd Noordbrabant
1e plaats Pre-wedstrijd kringgroep Hart van Tilburg + beste in afdeling B en C
1e plaats koppelwedstrijd Kringgroep Ettenleur
2006
1e plaats ABC wedstrijd Hart van Tilburg + beste in Adeling C
2006
1e plaats provinciaal africhtingskampioenschap Noordbrabant

2e plaats ABC wedstrijd kringgroepCanine
3e plaats Pre-wedstrijd kringgroep Ridderkerk = beste in afdeling A
1e plaats koppelwedstrijd Kringgroep Ettenleur
2e plaats ABC- wedstrijd kringgroep West Brabant
april 2007 VH I
99 - 91 - 91 totaal 281
30 sept.2007 VH II
100 - 92 - 92 totaal 284
13 okt. 2007 VH III
100 - 86 - 90 totaal 276
eigenaar Wilbert van Schijndel
zeer uitgesproken
zeer uitgesproken
zeer uitgesproken